Vigtig information !!!

                    Gratis kursus i akut førstehjælp

Så nåede Sogneforeningen i mål med hensyn til det nødvendige

beløb til indkøb af de tre Hjertestartere.

Næste step er at få uddannet en flok ”Akut førstehjælpere”.

Målet er at ca. 50 personer fra de tre landsbyer uddannes i

brugen af Hjertestartere og i at yde akut førstehjælp for dermed

at kunne gøre en forskel i lokalområdet.

Deltagerne erhverver en viden gennem teori og øvelser, så de

kan agere i den akutte situation.

Uddannelsen omfatter 4 lektioner à 60 minutter, og efter

afslutning udstedes bevis, godkendt af Dansk Genoplivningsråd.

Det er tanken at ”Akuthjælperne” evt. kan kontaktes via

SMS – kæder.

Kursussted: Ødis Hallens Cafeteria.

Tid: Torsdag den 28. maj 2015 kl. 17,30 til 21,30

         Lørdag den 30. maj 2015 kl. 9,00 til 13,00

         Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17,30 til 21,30

Der bliver serveret sandwich under vejs til alle tre kurser.

Tilmelding til Jens S. Jørgensen på mail: jenssogaard@gmail.com    evt. 40688282