Sankt Hans ved Ødis Sø

              

Igen i år blev der lavet og tændt bål på Søen, efterhånden er erfaringerne med opbygning af tømmerflåde og bål så gode, at bålet faktisk bliver flottere for hvert år, det bliver lavet, blot i år var der en enkelt kikser, på grund af blæsten brændte bålet skævt og dette forårsagede, at bålet væltede inden heksen var brændt af, men ak og ve hendes skæbne blev beseglet, om end i liggende stilling, godt hun ikke var fyldt med raketter og lignende. Men dette fænomen gentager sig ikke til næste år, der er udtænkt en plan, hvis vejret skulle drille igen.

Og a pro pos vejret, næsten som en fast tradition, er der blæst og regn Sankt Hans aften ved søen, men på trods af vejret var der dejlig mange der fandt vej til søen, og da bålet blev tændt og byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen holdt båltalen var der mødt 150 – 175 personer heraf en del udenbys deltagere, der selvfølgelig også er meget velkommen. Vi fornemmer også, at de mange børn hyggede sig gevaldigt med boldspild og snobrøds bagning. Det er særdeles pragt fuld med sådan en opbakning, der utvivlsom vil føre til en gentagelse af arrangementet til næste år med de justeringer og ændringer, der er behov for.

Aktivitetsudvalget ønsker alle en forsat god sommer.