Referat fra Børnehuset Ødis den 18. november 2014

 

Børnehuset Ødis

 

Dato 18. november 2014

 

Referent

Dorthe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødereferat

 

Møde mellem/i

Møde nr.

Bestyrelsen I Børnehuset Ødis

 

Emne

Bestyrelsesmøde

Mødedato

Mødested

Møde start/slut

18. november 2014

Børnehuset Ødis

19.00/21.00

Deltagere

Hele bestyrelsen

Fraværende

 

Bilagsoversigt/referat

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.

  Godkendt

 2. Godkendelse af formalia.

  Godkendt

 3. Godkendelse af referat, underskrift af referat fra sidste gang. Godkendt

 4. Evaluering af generalforsamling –er dette måden vi skal fortsætte på?

  Drøftede om hvor længe skolens oplæg skal være, skal holde sig inden for ½ time. Vi vil forsætte med, at de kommer og holder et oplæg. Generalforsamlingen skal udvides en halv time. Ude i grupperne var tiden for kort. Hos Alferne var filmen for lang og der skulle have været mere tid til snak. Generelt må der gerne være længere tid ude i grupperne det fungerede fint med spørgsmålene/gruppearbejde, vi bruger samme metode næste år.  Vi skal huske at holde os til dagsordenen. 

 5. Liste detaljer til julefesten og fordeling af opgaver.

  Der er købt gaver til julefesten, indpakning sørger Lene, Dorthe og Nicola for. Indbydelsen skal hænge ude på tavlen.

  Kira handler ind. Hjælpe med at sætte borde op mv. i bhv Dorthe, Camilla, Christina mødes kl. 14. Oprydning bagefter, Jens, Thyra, Bente spørger en forældre i vuggestuen.

   

 6. Evaluering af nye mødetider på Byvej.

  Vi har utilfredse forældre. Vi vil gerne have at personalet møder kl. 8 i stedet for 8.15. Det vil give mere ro om morgenen. Karina og Bente er i gang med at kigge på arbejdsplanen. Det er svært at få arbejdsplan til at gå op, da der også skal være personale om eftermiddagen. Vi tager det op til næste møde igen.

   

 7. Fast personale fra gruppen, når børnene kommer fra 3 ugers ferie. (Forældreønske).

  Det vil blive taget til efterretning.

 8. Personale i ferieperiode i vuggestue v. opstart af nye børn. (Forældreønske).

  Ferie for personalet er bestemt i april. Der var der ikke klarhed over om der skulle starte nye børn i august. Sent udmelding fra pladsanvisning.

 9. Personalefordeling. En mere uddybende forklaring på, hvorfor det er så svært at få det til at hænge sammen. (Dorthe).

  Se under punkt 6.

 10. Opdatering fra Promoveringsudvalget, herunder tilbagemelding fra Sundhedsplejerske, samt reaktion på Velkomstfolder, feedback.

  Sundhedsplejersken ville ikke dele folderen ud. Men hun vil gerne nævne ved besøg at Børnehuset Ødis eksisterer. Vi vil lave en plakat med værdi ord og billeder fra dagligdagen. Personalet arbejder med værdi ordene i det nye år. Børnehuset får en stak af folderen” Velkommen til Ødis” som de kan give til nye forældre. Dorthe afleverer folderen på Kolding bibliotek, hvor førstegangsfødende holder arrangementer.

 11. Istandsættelse af samarbejde med dagplejen.

  Det kunne være mere, men de er altid velkomne. De kommer nogle gange med de store børn, når de har legestue om tirsdagen.  

 12. Tilbygningsudvalget status og næste skridt.

  Det står stille. Udvalget skulle inviteres til et opstarts byggemøde, men har intet hørt. Der er bevilliget 400.000 kr. Det er til byggemodne en grund på Steppingvej. Kommunen går meget ind for landsbyordning. Og det er vi ikke interesseret i. Tilbygningsudvalget skal have et møde hurtigst muligt.

   

 13. Dato for næste bestyrelsesmøde i januar (ny og gammel bestyrelse mødes til middag). Onsdag den 14.1.2015 kl. 17.00

 14. Evt.