Generalforsamling/forældremøde i Børnehuset Ødis.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Ødis inviterer til generalforsamling/forældremøde d. 30. oktober 2014 i tidsrummet 19.30 -21.30.

I år har forældrebestyrelsen i Børnehuset Ødis valgt at lave et kombinations arrangement, således at der både afholdes generalforsamling og forældremøde.

I aftens spændende program er der lagt op til, at forældrene kan få svar på mange af hverdagsspørgsmålene.

Ødis skole kommer forbi og fortæller omkring hvad skolen har af forventningerne til børnene, når de skal starte i 0 klasse. Derudover fortæller skolen også omkring hvad Ødis Skole er for en størrelse.

Derudover vil Nem Intra blive gennemgået og man vil kunne stille spørgsmål til Børnehusets super bruger i Nem Intra. F.eks. hvorfor kan man kun taste afhentninger for en uge af gangen.

Selve generalforsamlingen vil foregå som normalt, hvor der vil være beretning fra både forældrebestyrelsens formand samt Børnehusets leder.

Som afslutning på aften vil forældrene blive delt op i de grupper, som deres børn går i. Ude i grupperne vil pædagogerne fortælle hvad der p.t. sker i den enkelte gruppe.

Vel mødt

Forældrebestyrelsen Børnehuset Ødis.