Generalforsamling i Sogneforeningen.

Sogneforeningens ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 i Ødis Hallens Cafeteria, og som sidste år havde bestyrelsen også i år valgt at invitere en kommunal politiker til at deltage.

Preben Munck blev valgt som dirigent og styrede deltagerne sikkert igennem generalforsamlingen, der bød på en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Efter formandens beretning, fremlagde kasserer Daniel Bjærge regnskabet, der udviste et overskud på 1.848 kr.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men derimod havde bestyrelsen fremsendt et forslag til vedtægtsændring, der blev godkendt. Efterfølgende præsenterede bestyrelsen generalforsamlingen for et nyt udarbejdet Loge for foreningen, også dette fik generalforsamlingens godkendelse.

Til bestyrelsen var der genvalg til Jens Søgaard Jørgensen og nyvalg til Grete Dahl, da Daniel Bjærge ikke ønskede at genopstille.

Der var genvalg til de to suppleanter Betina Eliasen og Susanne Leth-Pedersen. Ligeledes var der genvalg til revisor Jan Søgaard Jørgensen og revisorsuppleant John Bording.

Under eventuelt orienterede Niels Christensen fra Sogneavisen om Sogneavisens virke i det forløbne år, herunder også avisens regnskab. Set med Sogneforeningens ”briller” er det et kæmpe stykke frivilligt arbejde, der bliver udført af såvel de 2 redaktører som alle dem, der på en eller måde er tilknyttet avisen incl. alle omdelerne. En stor tak herfra. Generalforsamlingen sluttede med, at Daniel Bjærge fik overrakt en vin gave, som tak for det store arbejde han har lagt i foreningen, specielt i forbindelse og arbejdet med hjemmesiden. Efter generalforsamlingen fik nyvalgt kommunalpolitiker Birgitte Kragh ordet og kom med et oplæg, om hvordan kommunen og hun som nyvalgt til byrådet så på mulighederne for en, som hun udtrykte det, stille og rolig udvikling for lokalområdet. Efter oplægget fra Birgitte blev der via en spørgerunde belyst en del emner fra såvel Birgitte som deltagernes side, alt i alt en udbytterig aften.

Generalforsamling i Sogneforening 2014.

Generalforsamling i Sogneforening 2014.

Aftenen sluttede med en konstituering af den nyvalgte bestyrelse

Formand                Jens Søgaard Jørgensen

Næstformand       Lars Frandsen

Kasserer                 Lone Knudsen

Sekretær                Grete Dahl

Menigt medlem    Jan Christensen

Repræsentant i KF og KLF  Jens Søgaard Jørgensen.

Der er ingen aktuelle afstemninger.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>