Generalforsamling i Sogneforeningen

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 23. februar kl. 19.00 i Ødishallens cafeteria. Vi har inviteret lokalpolitikeren Tobias Jørgensen som gæstetaler. Tobias vil bl.a. tale om, hvordan det er at være nyvalgt lokalt byrådsmedlem.

Husk at forny eller tegne medlemskab til Sogneforeningen, så du har stemmeret på generalforsamlingen.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Ændring af vedtægter

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af revisor suppleant

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Tidspunkt
Starter den – 23 feb 2016 Fra kl. – 19:00 Til kl. – 21:00

Sted
Cafeteriet ved Ødis Hallen