Generalforsamling i Sogneforeningen.

Til den årlige generalforsamling som afholdes, tirsdag den 17.februar 2015 kl.19.00 i Ødis Hallens Cafeteria har vi inviteret Poul Erik Jensen, som er byrådsmedlem og bl.a. formand for Plan-og Boligudvalget til at komme med et oplæg omkring udstykningsmulighederne i Ødis og et bud på eventuelle konsekvenser for lokalområdet.  F.eks.:

Skal Ødis fortsat være landzone? eller ender vi med at blive Byzone? Hvad ønsker vi?

Vi håber på en rigtig god aften, og at mange har lyst til at komme og høre om fremtidsudsigterne for landsbysamfundet.

Husk at forny eller tegne medlemskab til Sogneforeningen, så du opnår stemmeret på selv generalforsamlingen.

Kontingentbetaling.

Det er tid til indbetaling af kontingent til Sogneforeningen, og i lighed med sidste år, er prisen for det årlige kontingent

          50 kr. per person

        200 kr. for foreninger og institutioner

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto:

5881 4383 569 430 (husk navn og adresse)

Vi håber rigtig mange har lyst til at tegne medlemskab og dermed bakke op omkring det arbejde, Sogneforeningen udfører.

Vigtig orientering.

Hermed en præcisering af at kontingent til Sogneforeningen og abonnement på Sogneavisen ikke er det samme. Såvel Sogneforeningen som Sogneavisen har selvstændig økonomi, og derfor er der tale om to forskellige indbetalinger.

Hjertestarter – status på indsamlingen.

Vi er endnu ikke nået i mål, men der er på nuværende tidspunkt indsamlet et beløb, der svarer til indkøb af knap 1½ hjertestarter, så nu mangler vi kun at få samlet ind til de sidste 1½. Det kan altså stadig nås. Og husk, at lykkes det ikke at indsamle det fulde beløb til alle tre hjertestartere, nemlig 75.000 kr., tilbagebetales alle indsamlede beløb til giverne.

Tidspunkt
Starter den – 17 feb 2015 Fra kl. – 19:00 Til kl. – 21:00