Turbeskrivelse om Ødis Sø og Drenderup Skov

Tur ved Ødis Sø og Drenderup Skov

Turen om Søen er på ca. 3 km

A.  Turen starter på parkeringspladsen ”Ødis Sø” der ligger Vamdrupvej mellem nr. 15 og 17, 6580 Vamdrup 

” Når en rød glente svæver henover himlen i foråret i Ødis, vil der møde den et storslået syn i form af en nyetableret sø sydvest for byen.  Dette syn har dens forfædre i mange glentegenerationer, bortset fra de seneste århundreder, hvert år kunnet nyde året rundt i deres evige jagt efter føde samme sted.  Nærmere betegnet regner man med, at der siden slutningen af sidste istid for over 12.000 år siden har været en stor vandoverflade i området, som i dag betegnes ” Søen”. Dog må der lige ses bort fra de sidste par århundrede, hvor området har været tørlagt.”

 Søen afvandes gennem Fovså, Nørå, Gram og Ribe Å til Vadehavet.  

Gennem flere tusind år har der boet mennesker ved og omkring denne sø.  Nogle af de ældste forekomster er udaterede enkeltfund fra Bondestenalderen opsamlet syd for søområdet samt er udsmidslag fra Bronzealderen nord for søen.

Der er 2 planchesteder på turen, 1 ved parkeringspladsen og 1 ved punkt B, en der fortæller om Ødis Sø tilblivelse og en om søens fugleliv.

Kort om søen, den blev tørlagt for 200 år siden, i 1980 begyndte man at snakke om at få søen tilbage og i 2003 blev den så genskabt, hele området er på ca. 40 ha og selve søen på 26 ha.

Og et meget rigt fugleliv er siden kommet hertil.   

 Året igennem ses der mange svømmefugle i Ødis Sø, men nok allerflest i den del af vinteren hvor søen er isfri.  Det drejer sig om forskellige arter af ænder, gæs og lappedykkere. Der ses også både sangsvaner og knopsvaner, måger, skarv og enkelte rovfugle.

Mere sjældne forekomster er havørn, fiskeørn, rørhøg, blå rørhøg og mere ofte tårnfalk og spurvehøg.

Mere sjældne observeringer er amerikansk skarvand, sortand, islandsk ryle, odinshane, rustand, trane, liile og stor præstekrave, tinksmed, svaleklire samt temmicksryle og dværdryle.
I alt er der siden 2003 registreret 201 forskellige fuglearter på og omkring søen samt i luften over den. 

 Følg stien langs åen ned til søen og rundt helt ud til Steppingvejen, der kan man tage en afstikker op til

C ” Udkigstårnet” der ligger ved Ødis Skole, man går ind ved skolen og bag ved håndboldbanen/garagerne kan man se tårnet, hvorfra der er en flot udsigt over hele søen – denne afstikker forlænger turen med en lille km. Der er gå/cykelsti.

Ellers drejer man til venstre fra søen mod byen – drejer igen til venstre af Ødis Byvej – følger den igennem byen, i starter af hækken ind til præstegården er der et   D   monument, en mur over Johannes C. Bjerg, født i Ødis og en anerkendt kunstner.

Et af hans kunstværker ” Jakobskampen” ses ved Ødis Kirke.

Kirken er også et besøg værd. Kirken  er over 150 år gammel og af museumsinspektøren ved Koldinghus kaldet Ødis Domkirke – derefter følg vejen venstre om ad Vamdrupvej.

F  Der kommer forbi en stor sten (17,4 tons) på jeres højre hånd, den blev fundet 1999 på en mark i nærheden af Ødis, stenen stammer fra den sydøstlige del i Sverige og blev flyttet hertil for ca. 16 000 år siden ved det isfremstød der er kaldet ” Den ungbaltiske is”.

 Stenen står i et lille anlæg som har et ”Bondehul”, et af de få der er tilbage i Danmark og hvad er det så, et Bondehul, ja et vigested, så bonden i gamle dage kunne holde ind til siden med sin hestevogn, så adelen/greven kunne komme forbi – derefter videre og I kommer til startstedet. 

G  Turen kan forlænges ved en tur ind i Drenderup Skov, som er på 46 Ha, primært løvskov med bøg og eg som de vigtigste arter og kun en beskeden plads til nåletræer.

I skoven blev der tidligere udgravet en gravhøj og de udgravede ting kan ses på Nationalmuseet i København. Selve området er fredet og man mener der kan være flere grave.

Den ene gravhøj mener man er en høvdingegrav fra tiden omkring Kristi fødsel. 

Skoven ligger lidt længere henne ad vejen på højre hånd – med parkeringsplads.

Der er en cykel/gangsti rundt i hele skoven

En ny anlagt en hestesti på ca. 3 km

Trænger man til lidt ro og fred er der til højre ud den lige vej en lille skovsø med bord og bænkesæt.

Lidt længere henne til venstre kan man gå en herlig tur i Junglestien.

I skoven er der to gravhøje, hvoraf denne ene nok er en høvdingegrav fra tiden omkring Kristi fødsel.   

Ved parkeringspladsen ligger ” Naturskolen Drenderup ” den bruges af rigtig mange mennesker / foreninger fra mange forskellige steder – og loftet er indrettet som soveplads.  Man startede indretningen i 2007 efter huset tidligere var blevet brugt som privatbolig for Skovløberen.

Oedis_Gaatur