Fantastisk ÅLEGILDE i Ødis Forsamlingshus torsdag den 23. oktober.

.

Af Inge M. Thomsen og Eigil Laursen

Fuldt hus – det vil sige 60 personer – havde en fantastisk aften med super gode ål, og der var ål i lange baner. Man siger jo, at benene skal ligge hele vejen rundt på tallerkenen, og det gjorde det ved rigtig mange af gæsterne.

Desværre måtte Sonja Sørensen sige nej til over 20 personer, der også gerne ville have været med, men de frivillige, der ta’r slæbet hver gang, og sørger for det hele, har sat et max. ved 60 personer, og derfor gælder princippet, ”først til mølle”.

Men fantastisk, at det forholdsvis nye tiltag SPISSAMMEN aften i Ødis Forsamlingshus er blevet en så stor succes.

Spissammen aften arrangeres to gange om året. En gang om foråret og en gang om efteråret, og denne gang var den 6. i rækken.

At kunne afholde denne Åleaften er kun blevet muligt pga. den store velvilje fra LYKSVAD ÅLEFARM A/S, ejet af

Vibeke og Mogens Larsen bosiddende i Ødis.

Formanden Eigil Laursen bød velkommen, og traditionen tro blev der sunget en sang, og de mange frivillige fik en stor tak og et velfortjent applaus.

Herefter fik formanden for Sogneforeningen Jens Søgård Jørgensen ordet, og fortalte om det nye projekt, nemlig indsamlingen af penge til indkøb af 3 hjertestartere til Ødis Sogn, 1 til hver af byerne Fovslet, Ødis Bramdrup og Ødis.

Efter alle de gode ål hyggede man sig og nød kaffen og de gode hjemmebagte småkager.