FÆLLESMØDE I HALLEN 21/1 – TILMELDING NØDVENDIG

Kom og vær med, torsdag d.21.1. kl.17-18.30 i cafeteriet i Ødis hallen
ALLE ER VELKOMNE, unge og gamle, ny-tilflyttere og ”gamle”beboere i Ødis og omegn.
Mødet er afslutningen på projektet ”FREMTIDENS LANDSBYFÆLLESSKABER” og munder ud i gode anvisninger til,…
hvordan vi fremover kan holde liv i foreninger og i landsbyerne som helhed.
Blandt de inviterede er politikere og repræsentanter fra andre landsbyer i Kolding kommune. Vi håber at se så mange som muligt.
HUSK tilmelding, senest d.18.1. på design@kolding.dk

Landsbyevent