Børnedyrskue

 

Lørdag den 13.06.2015

Program

Kl. 10.00-10.30  Indskrivning af dyr

Kl. 11.45  Bedømmelse af dyrene

Kl. 12.30  Vinderen af kagekonkurrencen findes

Kl. 14.00 Afslutning

Entre: Gratis

Mange spændende aktiviteter, bl.a.: tombola, stigegolf, flødebollekast, hestevogn, kreativ hobby, ØbcH-hunde og spejderaktiviteter. Tilmelding af kage og dyr pr. sms: 40921142 (Lars Frandsen) eller e-mail: lars@sandkaerhuse.dk Oplys dyreart og barnets navn.

Senest tilmelding: mandag d. 8. juni 2015

Obs: Der må ikke planlægges aktiviteter uden om planlægningsudvalget. 

Tidspunkt
Starter den – 13 jun 2015 Fra kl. – 10:00 Til kl. – 14:00

Sted
Den Gamle Sportsplads, Ødis Bramdrup