Borgermøde om motorvejstilkørsel ved Ødis

Klik på kortet og se, hvor motorvejstilkørslen foreslås placeret.
 
 
 

I slutningen af 2017 indvies en ny tilkørsel til motorvejen fra Ødisvej syd for Kolding. Tirsdag den 24. marts bliver der mulighed for at få mere at vide om projektet, når Vejdirektoratet og Kolding Kommune inviterer til borgermøde.

Mødet holdes i Blå Aula på Vonsild Skole, Catolhavegyden 21, Vonsild, klokken 17-19. Alle er velkomne.

På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om projektet og svare på spørgsmål fra borgerne, mens formanden for kommunens teknikudvalg, Knud Erik Langhoff, vil byde velkommen og fortælle, hvorfor Kolding Kommune gennem mange år har arbejdet på at få etableret motorvejstilkørslen.

“Før borgermødet holder vi særskilte møder med de borgere, som formentlig vil få jord og i enkelte tilfælde ejendomme eksproprieret af Vejdirektoratet for at skabe plads til motorvejstilkørslen. Men der er givetvis mange andre spørgsmål, som interesserer borgerne, og dem vil vi forsøge at bevare på borgermødet,” oplyser trafikplanlægger Steen Langhoff fra Kolding Kommune.

Arbejdet med at anlægge den nye motorvejstilkørsel går efter planen i gang i sommeren 2016. Tilkørslen vil lette adgangen til E45 fra den sydlige del af kommunen og dermed aflaste trafikken i både Vonsild og på motorvejstilslutningen ved Kolding Syd.

Projektet koster ca. 53 mio. kr. Udgifterne deles fifty-fifty mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune. Herudover skal kommunen selv betale for en udbygning af Ødisvej og et nyt kryds ved Ødisvej-Vonsildvej.