Referat af generalforsamling i Sogneforeningen Ødis Sogn.

Referat af generalforsamling i Sogneforeningen Ødis Sogn, onsdag d. 20. februar 2013 kl. 19.00.

Afholdt i Ødis hallens cafeteria

Velkomst ved formanden.

 1. Valg af dirigent. Preben Munch blev valgt.
  a. Daniel Klestrup Bjærge valgt som protokolfører.
 2. Formandens beretning. (Se bilag).
 3. Fremlæggelse af regnskab. Daniel Klestrup Bjærge fremlagde regnskabet.
 4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  a. Lars Frandsen genvalgt..
  b. Lone Knudsen genvalgt.
  c. Jan Christensen, Fovslet valgt.
 6. Valg af 2 suppleanter.
  a. Betina Eliasen, Fovslet.
  b. Susanne Leth-Pedersen, Ødis Bramdrup.
 7. Valg af revisor.
  a. Torben Mikkelsen genvalgt.
 8. Valg af revisorsuppleant.
  a. John Bording genvalgt.
 9. Eventuelt
  Elsebeth Bording fremlagde regnskab på vegne af Sogneavisen.

  Kristina Dahl og Ina Petersen fik overrakt blomster for deres store virke i Sogneforeningen. 

Således opfattet.

Daniel Klestrup Bjærge

20. februar 2013

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>